Een bos op vijf kilometer voor elke Vlaming

22 April 2018

Een bos op vijf kilometer voor elke Vlaming

Bosplan: voor elke Vlaming een bos op vijf kilometer

Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa, en we blijven maar kappen. Dat moet anders. De bestaande bossen moeten worden beschermd en er moet bos bijkomen. Met ons bosplan krijgt elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur.

1. Een onmiddellijk verbod op de kap van waardevol bos

Op dit moment is onze bosbescherming een lege doos. In 9 van de 10 ontbossingsaanvragen geeft het Agentschap Natuur en Bos toestemming om bos te kappen. Ook als het gaat om de meest waardevolle bossen.

Als we enkel bossen beschermen op plaatsen waar niemand bouwplannen heeft, blijft er straks geen twijgje meer over. Groen wil alle waardevolle bossen met onmiddellijke ingang beschermen door een kapverbod in te voeren voor alle ecologisch waardevolle bossen, zonder uitzondering.

2. 10.000 hectare nieuw bos

De komende tien jaar willen we 10.000 hectare nieuw bos. We breiden bestaande bossen uit en ontwikkelen stadsbossen

We koppelen de twee belangrijkste bossen: het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Het grootste bos van Oost-Vlaanderen, het Drongengoed, kan uitgebreid worden richting de zone Burkel en de Keigatbossen. Op de rand tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kunnen we het Liedekerkebos en het Roosdaalbos uitbreiden.

Op termijn krijgt ook elk stedelijk of kleinstedelijk gebied een stadsbos. Zo heeft elke inwoner een bos op maximum vijf kilometer afstand van zijn of haar woonplaats en heeft elke stad een groene long. Dat is belangrijk, want mensen die in een groene omgeving wonen, zijn gezonder en gelukkiger. Een stadsbos kan mensen opnieuw naar de stad lokken.

Deze forse bosuitbreiding kost 500 miljoen euro. Dat geld komt niet alleen van de budgetpost 'natuur'. Een bos betekent een meerwaarde voor de stadsontwikkeling, de recreatie, de gezondheid, het klimaat en het erfgoed. Die departementen kunnen mee betalen. We richten daarvoor het Bosuitbreidingsfonds op.

3. Een boom kappen = een nieuwe boom planten

Het huidige boscompensatiesysteem werkt niet. Wie bos kapt, betaalt een bijdrage aan het boscompensatiefonds. Dat fonds wordt gebruikt om nieuw bos aan te planten. Er is echter een mismatch tussen de compensatiebijdrage en de werkelijke kost voor de aanleg van nieuw bos. Voor elke drie gekapte bomen, wordt er slechts één nieuwe boom aangeplant. Gevolg: netto verdwijnt er bos.

Boscompensatie wordt een plicht, compensatie in natura wordt aangemoedigd en de financiële bijdragen worden opgetrokken.

4. Een correcte bosbarometer

Tot slot wil Groen een duidelijke bosinventaris.

De huisige Boswijzer werkt niet omdat hij gebaseerd is op luchtfoto's. Op die manier werden de Zoo van Antwerpen en de tuin van Jean-Marie Pfaff ook tot bos gerekend.

Wij stellen een inventaris voor die luchtfoto's combineert met terreinbezoeken. Hiervoor kunnen we werken met geëngageerde vrijwilligers. Door burgers te betrekken vergroten we de bewustwording rond de bosproblematiek.