Groene netwerken

02 April 2018

Groene netwerken

IEDEREEN KAN ZIJN STEENTJE BIJDRAGEN AAN DE NATUUR

Vlaanderen is niet groot. Mensen en dieren moeten ruimte delen. Maar wij mensen zijn met veel en nemen veel plaats in. We bouwen huizen, gebruiken het land voor landbouw en industrie. We bouwen steeds meer wegen, verharden steeds meer oppervlakte. De natuur raakt hoe langer hoe meer versnipperd in kleine lapjes groen. Hierdoor zitten dieren en planten gevangen op kleine eilandjes en kunnen ze zich niet meer makkelijk en veilig verplaatsen. Hierdoor dreigt 1 op 4 planten en diersoorten te verdwijnen! Daarom zijn er groene netwerken nodig. Verbindingen waardoor dieren zich kunnen blijven verplaatsen om voedsel te vinden, te paren, zich voort te planten. Bomenrijen, brede hagen en houtkanten, struiken, onverharde wegen, bermen en grachten, bosranden, poelen. We moeten ze terug naar waarde leren schatten, ze beschermen en heraanplanten! Anders gaat er kostbaar groen erfgoed verloren!


BIODIVERSITEIT VERSTERKEN
Dit is niet alleen de taak van de overheid. Iedereen kan de biodiversiteit versterken. Laat meer inlandse soorten in je tuin komen, plant een fruitboom, bessenstruiken, laat een stukje gazon verwilderen: laat wat hout en bladeren liggen, maak je tuin toegankelijk voor kikkers, egels, vogels … Maai wat minder en geniet wat meer!
Biodiversiteit begint in je eigen tuin, bij je eigen manier van milieubewust leven.


© A. Gielen