Jachtplannen Vlaanderen

12 April 2018

Jachtplannen Vlaanderen

IS UW EIGENDOM JACHTVRIJ?

De jachtplannen in Vlaanderen zijn sinds kort online beschikbaar. Helaas, ook in Peer zijn er veel percelen ongevraagd ingekleurd als jachtgebied. U kan dit zelf controleren en laten aanpassen!

Het gaat om delen van lintbebouwingen, verkavelingen, openbare parkings, bermen, privé bossen en gronden. Allemaal kan het jachtterrein zijn!

De persoon die zonder uw toestemming uw perceel heeft ingekleurd op zijn jachtplan, moet die fout zelf niet rechtzetten. Daar moet je als eigenaar van een onterecht ingekleurd perceel zelf stappen voor ondernemen.

De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website van Natuur en Bos (www.natuurenbos.be/jachtplannen)

SCHIET IN ACTIE

Zie ook www.schietinactie.be. Dankzij deze actie van Vogelbescherming Vlaanderen is er ondertussen in Limburg al 41 ha jachtvrij gemaakt.

Op www.geopunt.be (in kaarten en plaatsen > natuur en milieu > jacht) kan je zien welke gebieden in Vlaanderen ingekleurd staan als jachtterreinen.

Voor de toekomst is er goed nieuws. De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan voortaan enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.

© A. Gielen